ทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลียประจำปี 2556

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศมอบทุนการศึกษา Endeavour ประจำปี 2013 ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพไปศึกษาวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ในแต่ละปีจะมีผู้สอบผ่านการแข่งขันได้รับทุน Endeavour ประมาณ 15- 20 ทุน ทุน Endeavour มี 4 ระดับคือ 1. ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Awards) 2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Awards) 3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Awards) 4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Awards) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.australiaawards.gov.au/ ทุนการศึกษา Endeavour ปี 2013 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2012 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2012  ส่วนรายละเอียดการกรอกใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถดาวน์โหลดคู่มือการกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์  http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Documents/GuideEAAppSystem.pdf […]

ทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลียประจำปี 2556 Read More »