ทุนเรียนต่อญี่ปุ่นปี 2025

ขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศรับสมัครผู้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2025 หรือ 2568 ไว้ 4 ประเภท https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/undergraduate.html ได้แก่ ทุนนีกศึกษาปริญญาตรี, ทุนนักศึกษาวิจัย, ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ จะต้องจัดส่งเอกสารไปที่ ” สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “ Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่นปี 2025 Read More »