ทุน Chevening ประจำปี 2012

ทุนการศึกษาชิฟนิ่ง (Chevening Scholarship) ประจำปี 2012 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ และจะปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2555 นี้ หมายเหตุ: บริติชเคานซิลได้แจ้งวันปิดรับสมัครทุน Chevening ในหน้าเว็บไซต์ใหม่เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ทุน Chevening เป็นทุนที่มอบให้แก่นักวิชาชีพรุ่นใหม่ชาวไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ เป็นระยะเวลานานไม่เกิน 12 เดือนทั้งระดับ Postgraduate Diploma หรือปริญญาโท เช่น MA, MSc, MBA, MPhil และ LLM ในแต่ละปี ทุน Chevening จะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียนไม่เกิน 12,000 ปอนด์ ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์  https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ 1. มีสัญชาติไทย 2. จบปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.0 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี 4.มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีผลสอบ […]

ทุน Chevening ประจำปี 2012 Read More »