ทุน Global Undergraduate Exchange Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะผู้นำ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม และสังคมอเมริกัน ผ่านทุน Global Undergraduate Exchange Program โดยทุนมี 2 ประเภท คือ 1. ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียน Fall 2011) 2. ทุนสำหรับ 1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือนเปิดเรียน Fall 2011) กรณีไม่ผ่านการสอบคัดเลือก นักเรียนจะได้รับการพิจารณาสำหรับทุน Undergraduate Intensive English (UIELSP) เพื่ออบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 1. Program 1 ระหว่าง June 6 – August 1,2010 2  Program […]

ทุน Global Undergraduate Exchange Program Read More »