รายชื่อ13 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 2)

ในตอนที่ 1 ได้ให้รายชื่อธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง พร้อมเว็บไซต์ของธนาคาร ที่จะมีรายละเอียดเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับธนาคารนั้นๆ ในตอนที่ 2 นี้จะให้รายชื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 7 แห่งที่ให้บริการด้านโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารดังกล่าวประกอบด้วย 1. ธนาคารธนชาติ Swift Code ของธนาคาร คือ THBKTHBK http://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PName=Personal&PTypeID=9&ProID=66   ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนชาติ  คือ 2. ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์  ** new**  แม้ว่าธนาคารจะโอนธุรกรรมต่างๆที่ลูกค้าเดิมของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ต้องการทำ ไปให้กับธนาคารทิสโก้แล้วก็ตาม แต่ธนาคารทิสโก้ไม่มีบริการการโอนเงินระหว่างประเทศ https://www.sc.com/th/priority/th/internationalServices.html 3. ธนาคารยูโอบี Swift Code ของธนาคาร คือ UOVBTHBK  https://www.uob.co.th/personal/service/financial-service-fund-transfer-western-union.page มีโอนเงินผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน แบบเดียว 4 . ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมคือ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด(มหาชน) Swift Code […]

รายชื่อ13 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 2) Read More »