นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม

นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม มีผู้ปกครองหลายท่านที่อยากส่งไปลูกเรียนหนังสือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ชั้นเล็กๆ โดยต้องการให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเพราะได้ยินมาว่า โรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาให้นักเรียนเรียนฟรี หรือบางท่านต้องการฝากลูกไปอยู่กับญาติในสหรัฐฯ เพื่อจะได้เข้าเรียนฟรีในโรงเรียนรัฐบาล สองประเด็นหลักที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ นักเรียนต่างชาติมีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้มากน้อยแค่ไหน โรงเรียนรัฐบาล ( Public School) และโรงเรียนเอกชน ( Private School) ในสหรัฐอเมริกาต่างกันอย่างไร คำถามแรก นักเรียนต่างชาติจะเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม ผู้ปกครองต้องทราบเงื่อนไขก่อนว่า เมื่อลูกได้รับการตอบรับจากโรงเรียน ลูกจะต้องไปขอวีซ่านักเรียน การที่จะให้ลูกได้รับอนมุมัติวีซ่านักเรียน (F-1) เพื่อไปเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและหรือระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้น ต้องเข้าไปอ่าน เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่อง ” Foreign Students in Public Schools ”  :  https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/student-visa/foreign-students-in-public-schools.html  และ เว็บไซต์ของ Homeland Security Department ว่าด้วยเรื่อง “K-12 Schools in the United States” : https://studyinthestates.dhs.gov/kindergarten-to-grade-12-students กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนักเรียนต่างขาติที่จะเข้าไปเรียนในระดับโรงเรียน มีระบุไว้ว่า นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลได้ในระดับ Grade 1- […]

นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม Read More »