“นาฬิกาบอกเวลา” สำคัญมากต่อการเดินทางไปต่างประเทศ

“นาฬิกาบอกเวลา” สำคัญมากต่อการเดินทางไปต่างประเทศ “ เวลา ” เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมาย การไปให้ทันเวลาบริการสาธารณะต่างๆ อาทิ รถไฟ เครื่องบิน รถประจำทาง ฯลฯ หรือแม้แต่การปรับสภาพร่างกายให้ตรงกับวันและเวลาในประเทศที่เดินทางไปถึง บางคนต้องใช้เวลาอย่างน้อยวันสองวันในการปรับเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและความแข็งแรงของผู้เดินทาง ช่วงที่จะต้องปรับตัวให้ตรงกับวันและเวลาในต่างประเทศ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งคือ Jet lag   ซึ่งมักจะเป็นเวลาที่นาฬิกาชีวิตในตัวผู้เดินทางยังคงคิดว่าควรทำกิจกรรมแบบนี้ เพราะเวลาเดิมในประเทศของผู้เดินทางตามนาฬิกาข้อมือระบุว่าเป็นเวลากลางคืนของอีกวันหนึ่ง ในขณะที่เวลา ณ ตอนนั้นในประเทศที่ผู้เดินทางเดินทางไปถึงเป็นเวลาเช้าของเมื่อวานนี้ เป็นต้น โดยทั่วไปผู้เดินทางที่อายุยังน้อยจะสามารถปรับตัวในเรื่องเวลาได้ดีกว่าผู้เดินทางที่มีอายุมาก ซึ่งอาจจะมีอาการไม่สบายทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ มึนงง ง่วงนอน หรือตื่นนอนไม่เป็นเวลา และอื่นๆ ความแตกต่างของเวลาในแต่ละประเทศจะมีช่วงระยะห่างของเวลาตั้งแต่แตกต่างกันน้อยไปจนถึงแตกต่างกันมากๆ เช่น การเดินทางไปยังประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกา เวลาในประเทศไทยจะเร็วกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา 1 วัน ถ้าผู้เดินทางออกจากประเทศไทยในเช้าวันที่ 22 ก็จะเดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่ 22 เช่นกัน ทั้งๆที่ผู้เดินทางคิดว่า ตนเองนั่งอยู่ในเครื่องบินนานหลายชั่วโมง คือ เดินทางเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป ดังนั้นวันที่ไปถึงน่าจะเป็นวันที่ 23 ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่ใช่ จึงควรสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อย […]

“นาฬิกาบอกเวลา” สำคัญมากต่อการเดินทางไปต่างประเทศ Read More »