นิทรรศการเรียนต่อในโรงเรียนประจำ(Boarding School) ของTABS ประจำปี 2554

สมาคมโรงเรียนประจำ ( The Association of Boarding Schools-TABS)  ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงเรียนประจำที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศต่างๆอีกประมาณ 300 แห่ง จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนประจำ ณ โรงแรมเวสทินแกรนด์สุขุมวิท ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://boardingschools.com/find-a-school/explore-your-options/asia-fairs/asia-fair.aspx?id=30 ภายในงาน จะมีบูธของโรงเรียนประจำทั้งหมด 30 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 25 แห่ง จากสาธารณรัฐเกาหลี 1 แห่ง จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 1 แห่ง และจากประเทศแคนาดา 3 แห่ง ดังนี้คือ 1. Archbishop Riordan High School (Boys Only)    http://riordanhs.info/ San Francisco , California ผู้แทนโรงเรียน : Stephen […]

นิทรรศการเรียนต่อในโรงเรียนประจำ(Boarding School) ของTABS ประจำปี 2554 Read More »