นิทรรศการมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา ครั้งที่ 9

ช่วงนี้จะเป็นช่วงใกล้ปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของบรรดาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผู้ปกครองหลายท่านอาจกำลังวางแผนเปลี่ยนสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของตน โดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บางท่านอยากให้ลูกไปเรียนต่อมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เพื่อจะได้มีโอกาสปรับตัวก่อนสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี Success Canada เป็นหน่วยงานการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ทำเรื่องติดต่อไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา จะจัดให้มีงานนิทรรศการมัธยมศึกษาแคนาดาครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่่าง​เวลา 12.30 น. ถึง 17.30 น.ณโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ข้างโรงเรียนมาแตร์เดอี และอาคารมณียา ถ.เพลินจิต (BTS ชิดลม) เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://successcanada.org/# หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-318-7797 หรืออีเมล์ [email protected] Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา ครั้งที่ 9 Read More »