นิทรรศการศึกษาต่อญี่ปุ่น มีนาคม 2555

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมิถุนายน 2559

องค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JASSO จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ สถานทูตประเทศญี่ปุ่น ชั้น 1 ประตูทางเข้าสำนักข่าวสารญี่ปุ่น ถนนวิทยุ  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30-11.30 และ ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ผู้สนใจเข้าชมงานได้ฟรีตามวันเวลาดังกล่าว อนึ่ง รายละเอียดของงานสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ http://www.jeic-bangkok.org หรือ   Facebook ของ JASSO  https://th-th.facebook.com/JASSO.Thailand บางสถาบันอาจจะไม่ได้ออกบูธทุกวัน ดังนั้น ก่อนเข้าชมงานโปรดศึกษาตารางเวลาจากเว็บไซต์ข้างต้นก่อน ตัวอย่าง รายชื่อโรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ Bunka Gakuen University Fukui University of Technology Hokkaido University Kansai University Kyoto University Kyushu University […]

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมิถุนายน 2559 Read More »

นิทรรศการประเทศอินเดียจัดวันเดียวกับนิทรรศการประเทศญี่ปุ่นอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น (OJSAT) จะจัดให้มีนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ติดกับมาบุญครอง โดยจะมีบูธโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานประมาณ 20 แห่ง โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.studyatoz.com/article.php?id=1987 หรือ http://www.jeic-bangkok.org/ ในสัปดาห์เดียวกันคือวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 AFAIRS  Exhibition and Media Pvt.Ltd  จะจัดให้มีนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียระหว่างวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ในงานจะประกอบด้วยผู้แทนระดับโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โปรดศึกษาเพิ่มเติมจาก  http://www.afairs.com/indian_education_fair.php และ  และ  Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการประเทศอินเดียจัดวันเดียวกับนิทรรศการประเทศญี่ปุ่นอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top