นิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดากุมภาพันธ์ 2555

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อแคนาดาประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ Terminal 21  ในงานประกอบด้วยรายการสัมมนาดังต่อไปนี้คือ 09.00-10.30 น. ฟรีอบรมการทำข้อสอบ IELTS  Task 2 Writing 10.30-16.00 น. สัมมนาการศึกษาต่อประเทศแคนาดา 16.30-18.00 น. ฟรี การอบรมการทำข้อสอบ IELTS Task1 writing ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศแนดา สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่   http://www.educationau-incanada.ca/  โดยคาดว่าจะมีผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 20 แห่ง อาทิ University of British Columbia, Simon Fraser University, Thomson Rivers University เป็นต้น Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดากุมภาพันธ์ 2555 Read More »