นิทรรศการประเทศอินเดียจัดวันเดียวกับนิทรรศการประเทศญี่ปุ่นอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น (OJSAT) จะจัดให้มีนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ติดกับมาบุญครอง โดยจะมีบูธโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานประมาณ 20 แห่ง โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.studyatoz.com/article.php?id=1987 หรือ http://www.jeic-bangkok.org/ ในสัปดาห์เดียวกันคือวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 AFAIRS  Exhibition and Media Pvt.Ltd  จะจัดให้มีนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียระหว่างวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ในงานจะประกอบด้วยผู้แทนระดับโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โปรดศึกษาเพิ่มเติมจาก  http://www.afairs.com/indian_education_fair.php และ  และ  Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

นิทรรศการประเทศอินเดียจัดวันเดียวกับนิทรรศการประเทศญี่ปุ่นอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 Read More »