งานนิทรรศการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดือนพฤศจิกายน 2553

IDP กรุงเทพจัดงานนิทรรศการเรียนต่อประเทศออสเตรเลียปีละ 4 ครั้ง สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 IDP จะจัดให้มีงานนิทรรศการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ที่ศูนย์ประขุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00-18.00 น. ดูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://www.thailand.idp.com/default.aspx หรือโทรศัพท์ 02-638-3111

งานนิทรรศการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดือนพฤศจิกายน 2553 Read More »