นิทรรศการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐ

งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561

งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา (The Association of Boarding schools- TABS) ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐ North Carolina และสำนักงานทูตพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกา( US Commercial Services ) ในกรุงเทพ จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561 ที่โรงแรมแอทธินี ถนนวิทยุ ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาเข้าร่วมงานมีทั้งหมด 15 แห่งได้แก่ Admiral Farragut Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งปีค.ศ. 1933 อยู่ที่เมือง St.Petersburg รัฐ Florida รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Grade 8 – Grade 12 นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน Grade 11 แนะนำให้มีผลคะแนนสอบ TOEFL 70 คะแนน …

งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561 Read More »

US High School Fair วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญพบผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษาจากสหรัฐอเมริกาได้ที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 14.00น.-16.00น. รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาในงานมีดังนี้คือ Annie Wright School (Girls only, WA) Avon Old Farms School(Boys only, CT) Baylor school(Coed, TN) Bishop’s College School(Coed, Quebec, Canada) Brentwood College School(Coed, Mill Bay,British Columbia, Canada) Cardigan Mountain School(Boys, NH) Cranbrook Schools (Coed, MI) Culver Academies(Coed, IN) Dana Hall School(Girls only, MA) …

US High School Fair วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top