นิทรรศการ ACCESS MBA ประจำปี 2019

Access MBA One to One Meetings with the World Top Business Schools จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 ระหว่างเวลา 10.30-15.30 น. ณ. โรงแรมแชงกรี-ลา บางรัก  https://www.accessmba.com/events/city/bangkok ตารางรายการของงานมีดังนี้ 10.00 น.             ลงทะเบียน 10.30-15.30 น.  พบปะพูดคุยกับผู้แทนมหาวิทยาลัยตามเวลาที่นัดไว้ 13.00-13.25 น.   รายการบรรยายจากผู้แทนมหาวิทยาลัย (รอการยืนยัน) 13.25-13.50 น.   การอภิปรายจากผู้แทนมหาวิทยาลัย รายชื่อมหาวืทยาลัย 15 แห่งที่เข้าร่วมงานได้แก่ Alliance Manchester Business: https://www.mbs.ac.uk/ Duke University’s Fuqua School of Business: https://www.fuqua.duke.edu/ Ecole Hoteliere de Lausanne: […]

นิทรรศการ ACCESS MBA ประจำปี 2019 Read More »