ขนาดและน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไปอเมริกา

ในอดีตการเดินทางโดยเครื่องบินไปประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ขนาดยาว+กว้าง+สูงเท่ากับ 158 เซ็นติเมตร หรือ 62 นิ้ว ไปได้ 2 ใบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สายการบิบของเอเซียยังคงยึดกฎอนุญาตให้ใช้กระเป๋าสองใบอยู่ ยกเว้นสายการบินจากอเมริกาที่อาจจะต้องติดตามข่าวอยู่บ้าง  ในปัจจุบัน สายการบินอเมริกันจะไม่มีบินตรงจากกรุงเทพ แต่จะเป็นการบินโดยใช้สายการบินในเอเซียที่เป็นพันธมิตรแล้วต่อด้วยสายการบินอเมริกัน    บางสายการบินอเมริกันอนุญาตให้ผู้โดยสารนำกระเป๋าเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯได้ 1 ใบโดยไม่คิดค่าบริการ หากผู้โดยสารต้องการจะนำกระเป๋าเดินทางใบที่สองไปด้วย จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายกระเป๋าเดินทางใบที่สอง ซึ่งค่าใช้จ่ายกระเป๋าเดินทางใบที่สองสำหรับสายการบินระหว่างประเทศจะอยู่ที่ราคาประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามค่าบริการกระเป๋าเดินทางใบที่สองอาจจะไม่ใช่ราคานี้ทุกสายการบิน ผู้โดยสารสามารถค้นหาราคาค่าบริการเรื่องกระเป๋าเดินทางได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบินของสายการบินนั้นๆ หากผู้โดยสารซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจนซี่ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบินของเอเจนซี่นั้นๆได้โดยตรง ตัวอย่างการคิดราคาค่าบริการกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของสายการบินอเมริกัน

ขนาดและน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไปอเมริกา Read More »