ความสำคัญของ Guardianship ในการไปเรียนต่อมัธยมศึกษาที่อังกฤษ

ความสำคัญของ Guardianship ในการไปเรียนต่อมัธยมศึกษาที่อังกฤษ   Guardianship คืออะไร มีความสำคัญต่อการส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษอย่างไร Guardianship คือ ระบบการดูแลนักเรียนต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่าหรือต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียนจะต้องมีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไปและอยู่ในประเทศอังกฤษ โรงเรียนในประเทศอังกฤษไม่มีนโยบายที่จะทำหน้าที่เป็น Guardian ให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องหาบริษัท Guardian เอง หรือหาคนรู้จักทำหน้าที่เป็น Legal Guardian ให้ ระเบียบการมี Guardian นี้ยังสอดคล้องกับกฎระเบียบในการยื่นขอวีซ่านักเรียน Tier4 Child Student Visa อีกด้วยที่กำหนดว่า นักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี ควรจะต้องมีผู้ดูแลอยู่ในประเทศอังกฤษ  โดยนักเรียนยื่นหลักฐานเป็นจดหมายจากบริษัท Guardian ที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษได้ว่า บริษัทจะให้การดูแลนักเรียนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แล้ว บทความที่คุณ Alison Blythe เขียนอธิบายเรื่อง ” ทำไมนักเรียนต่างชาติที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมี Guardianship ระหว่างเรียนอยู่ในโรงเรียนที่สหราชอาณาจักร ” […]

ความสำคัญของ Guardianship ในการไปเรียนต่อมัธยมศึกษาที่อังกฤษ Read More »