คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ

 คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ คือ สิ่งแรกที่นักศึกษาที่ไปถึงสหรัฐอเมริกใหม่ๆ ต้องเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจว่า ทำไมต้องมีประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพจะให้ผลดีกับนักศึกษาอย่างไร ไม่ทำประกันสุขภาพได้ไหม เวลาเจ็บป่วยในต่างแดน นักศึกษาต้องดูแลตัวเอง ต้องไปพบแพทย์เอง ก่อนพบแพทย์ต้องทำการนัดหมาย และ ทางโรงพยาบาลจะถามว่า นักศึกษาทำประกันสุขภาพหรือไม่ คำถามต่างๆเหล่านั้น นอกจากจะทำให้คำนวณค่ารักษาพยาบาลได้ถูกต้องแล้ว ยังทำให้เราทราบว่า เราควรจะเลือกรับการรักษาพยาบาลแบบใด แน่นอนว่า เวลาอยู่ต่างประเทศ นักศึกษาคงต้องพยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดีที่สุด เพราะแม้จะมีประกันสุขภาพก็ตาม นักศึกษาก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย เช่น ค่าพบแพทย์ ค่ายา เป็นต้น เมื่อทำประกันสุขภาพไปแล้ว ไม่ว่าจะเลือกทำกับ บริษัทที่มีเงื่อนไขตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเลือกทำกับ บริษัทประกันสุขภาพอื่นข้างนอก เอง ก็ควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประกันสุขภาพไว้เพื่อรักษาสิทธิของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม บล็อกนี้ได้รวบรวมคำศัพท์จากหลายๆแหล่งข้อมูลไว้ให้ กรณีนักศึกษาพบข้อติดขัดบางประการ ในการที่จะทำเข้าใจกับความหมายของการประกันสุขภาพ นอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่จะให้คำแนะนำนักศึกษาได้ดี คือ  International Student Officer,  รุ่นพี่คนไทยในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่นักศึกษาศึกษาอยู่ หรือเพื่อนๆ ก็มีส่วนช่วยได้ มีนักศึกษาบางท่าน เวลากลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยจะไปพบแพทย์เพื่อขอตรวจสุขภาพ หรือฉีดวัคซีนต่างๆ เพราะนักศึกษาเหล่านั้นทราบแล้วว่า ค่ารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกามีราคาแพง เช่น ค่าไปพบแพทย์ประมาณ 100 […]

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ Read More »