การทำประกันสุขภาพ (Health Insurance )ในอเมริกา

การทำประกันสุขภาพ (Health Insurance )ในอเมริกา          การทำประกันสุขภาพ (Health Insurance )ในอเมริกา  การทำประกันสุขภาพในระหว่างศึกษาอยู่ในต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เนื่องด้วยค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศมีราคาแพงมาก หากมีการทำประกันสุขภาพไว้แล้ว ยามเจ็บป่วย ประกันสุขภาพจะช่วยประหยัดเงินค่ารักษาพยาบาลได้มาก         โดยปกติ สถานศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาจะแนะนำให้นักศึกษาซื้อประกันสุขภาพเมื่อเปิดภาคเรียน นักศึกษาสามารถที่จะเลือกทำประกันสุขภาพได้ 2 ประเภท คือ  สถานศึกษาบางแห่งแนะนำให้นักศึกษาทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันซึ่งจัดทำโครงการ/กรมธรรม์พิเศษสำหรับนักเรียน/นักศึกษาของตน บางแห่งอาจกำหนดเป็นข้อบังคับว่าต้องทำกับบริษัทประกันที่ทางสถานศึกษาเป็นผู้ติดต่อให้ เช่น  http://world.utexas.edu/isss/insurance/plan กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประมาณ 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐบ้าง 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐบ้าง ส่วนราคาเบี้ยประกันสุขภาพจะอยู่ระหว่าง 300-500 ดอลล่าร์สหรัฐต่อหนึ่งภาคการศึกษา หรือประมาณ1,100-1,500 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปีบ้าง นักศึกษาบางท่านอาจจะคิดว่าราคาเบี้ยประกันแพง ไม่อยากทำประกันสุขภาพ แต่นักศึกษาต้องคำนึงว่า      – เป็นกฎของการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า นักศึกษาต้องมีประกันสุขภาพ      – ยามเจ็บป่วยถ้าไม่มีประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก ดังนั้นลองศึกษาดูจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่ตอบรับมาก่อนว่า […]

การทำประกันสุขภาพ (Health Insurance )ในอเมริกา Read More »