ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาของสำนักงานกพ.ประจำปี 2554

สำนักงานกพ.ประกาศรับสมัครทุนปริญญาระดับบุคคลทั่วไปประจำปี 2554 จำนวน 181 ทุน ประกอบด้วย 1. ทุนกพ. จำนวน 21 ทุน ระดับปริญญาโทต้องได้ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.0 แล้วแต่กรณี ระดับปริญญาเอก ต้องได้ GPA ไม่ต่ำกว่า  3.5 รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม ถึง 6 มกราคม 2554 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง 2. ทุนกระทรวงวิทย์ จำนวน 55 ทุน มีทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาโท-เอก ต้องได้ GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 อายุไม่เกิน 35 ปี และ ทุนระดับปริญญาเอก GPA ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 อายุไม่เกิน 40 ปี  […]

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาของสำนักงานกพ.ประจำปี 2554 Read More »