ทุน Endeavour

ทุน Endeavour คือ ทุนอะไร?

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนให้เปล่าที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อเข้าไปศึกษา และทำวิจัยร่วมกับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลอออสเตรเลียจะประกาศรับสมัครสอบชิง ทุน Endeavour  ทุกปี ประมาณกลางเดือนเมษายนและจะปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนมิถุนายน เวลาสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารสมัคร คือ 23.59 น. ลักษณะของการประกาศสอบชิงทุน จะเป็นการประกาศผู้ได้รับทุนในปีปัจจุบันแต่ไปเรียนในปีถัดไป เช่น ประกาศรับสมัครทุนปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) หมายความว่า ผู้ที่ได้รับทุน Endeavour จะได้ออกเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในปี 2562 (ค.ศ. 2019) ส่วนทุน Endeavour ที่จะได้เดินทางไปออสเตรเลียปี 2018 นี้ ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนไปแล้วตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/faq/Pages/FAQ.aspx#application ประวัติของทุน Endeavour รัฐบาลออสเตรเลียริเริ่มการจัดตั้งทุน Endeavour ขึ้นเมื่อปี 2003 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย และช่วยเหลือนักศึกษาจากทั่วโลกให้ประสบผลสำเร็จทางการศึกษาและการวิจัยในประเทศออสเตรเลีย และเพื่อช่วยเหลือชาวออสเตรเลียนให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาและวิจัยในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน  นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) ถึง […]

ทุน Endeavour คือ ทุนอะไร? Read More »