ประเทศใดใช้บริการวีซ่า TLS Contact

TLS Contact คืออะไร

TLS Contact เป็นโครงงานหนึ่งของบริษัท Teleperformance ตามคำจำกัดความของวิกิลีกส์ Teleperformance เป็นศูนย์ให้บริการลูกค้าหรือเอาท์ซอร์ส ที่บริการการสนับสนุนทางเทคนิค การจัดเก็บหนี้ สื่อสังคม และ คอลเซ็นเตอร์  Daniel Julien ผู้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2521 (ค.ศ.1978) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ศูนย์นี้ได้รับรางวัลในปีพ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) ด้านการเป็นผู้นำในการให้บริการเอาท์ซอร์ส จาก CRM Magazine  http://www.destinationcrm.com/Images/ArticleImages/ArticleImage.10459.jpg งานอีกด้านหนึ่งของ TLS Contact ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการติดต่อบุคคลทั่วโลก คือ การรับยื่นเอกสารวีซ่าของหลายสถานทูตทั้งในทวีปเอเซีย ยุโรป อาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันออกกลาง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการการยื่นเอกสารขอวีซ่าได้ทราบว่ามีประเทศใดบ้างที่ใช้บริการจากศูนย์ TLS Contact ขอแนะนำการใช้เว็บไซต์ http://corp.tlscontact.com/?locale=en  ซึ่งกล่าวถึงประเทศที่ใช้บริการการรับยื่นเอกสารวีซ่าของ TLS Contact ไว้ดังนี้ คือ ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลการยื่นขอวีซ่า “คลิกที่นี่ ” ซึ่งภายหลังจากคลิกที่นี่เหนือภาพลูกโลกที่มีธงชาติประเทศต่างๆ จะมีข้อความให้เลือกประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปเยือน  หรือ Visiting Country กับ ประเทศที่เป็นพลเมือง คือ Resident Country หากคลิกเลือก …

TLS Contact คืออะไร Read More »