US Department of State ปรับแต่งฟอร์มวีซ่า DS160 เพื่อความสะดวกในการกรอก

ถ้าใครเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม DS160 ช่วงนี้ จะพบว่ามีการปรับแต่งวิธีการ Save ข้อมูลใหม่ ทำให้ผู้กรอกได้รับความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม เพราะแบบฟอร์มแต่ละหน้าจะถูก Save ไว้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ผู้กรอกคลิกคำว่า “Next”  ถ้าผู้กรอกฟอร์มต้องการหยุดพักการกรอกฟอร์มและยังไม่กด “Submit” ฟอร์ม ผู้กรอกฟอร์มควรจด “Application ID” ไว้ ข้อสังเกต Application ID กับ Confirmation Number ที่เราจะได้หลังจากกรอกฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นหมายเลขเดียวกัน Application ID มีประโยชน์เมื่อผู้กรอกฟอร์มกลับเข้ามากรอกฟอร์มภายหลัง ผู้กรอกฟอร์มเพียงใส่ Application ID และคลิกคำว่า  “Retrieve” ข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลหน้าสุดท้ายที่กรอกไว้ ไม่ต้องย้อนกลับไปกรอกฟอร์ม DS160 ใหม่อีก อนึ่ง ข้อมูลที่กรอกไว้แต่ยังกรอกไม่เสร็จ สามารถ retrieve และกลับไปกรอกใหม่ได้อีกภายในเวลา 30 วัน หากจะเก็บนานเกินกว่า 30 วัน ให้เก็บข้อมูลไว้ในแผ่นดิสก์ หรือ Hard Drive โดยทำตามขั้นตอนของการ Save ข้อมูลใส่ลงใน File  …

US Department of State ปรับแต่งฟอร์มวีซ่า DS160 เพื่อความสะดวกในการกรอก Read More »