ฟอร์ม I-515 สำหรับวีซ่านักเรียน

  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาบางท่านได้รับฟอร์ม I-515 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯอาจเกิดความสงสัยว่า ทำไมจึงได้รับฟอร์มนี้ ให้นักเรียนหรือนักศึกษาหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Homeland Security Department หรือ DHS : http://studyinthestates.dhs.gov/what-is-a-form-i-515a ฟอร์มดังกล่าวมีความหมายว่านักเรียนมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้นาน 30 วันก่อนเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ในหน้าเว็บไซต์ของ International Studnt Office ของแต่ละสถานศึกษาก็จะมีคำอธิบายความหมายและเงื่อนไขที่ผู้ที่ได้รับฟอร์ต้องปฏิบัติ เช่น New York University : https://www.nyu.edu/global/international-immigration-services/students/inbound-to-nyc/active/traveling-and-re-entering-the-u-s-/traveling-with-an-i-515a.html University of Florida: https://www.ufic.ufl.edu/ISS/I515.html ผู้ที่จะได้รับฟอร์ม I-515 คือผู้ที่ไม่ได้เซ็นต์ชื่อใน I-20 ซึ่งจะมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก หรือผู้ที่ลืมจ่ายเงินค่า Sevis-901 เช่น กรณีย้ายโรงเรียนไม่ได้กรอก Transfer Form ทำให้ได้รับหมายเลข Sevis I-901 หมายเลขใหม่  หรือไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ International Student Office เซ็นต์ชื่อตอนกลับมาเยี่ยมบ้าน ฯลฯ กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯสามารถอนุญาตให้นักเรียนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯได้ด้วยการออกฟอร์ม I-515 ให้นักเรียน เมื่อนักเรียนได้รับฟอร์ม I-515 นักเรียนมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้เพียง […]

ฟอร์ม I-515 สำหรับวีซ่านักเรียน Read More »