มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร (Ancient Universities)คือ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งก่อนปีค.ศ. 1600 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ 4 แห่ง มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ 1 แห่ง ทั้ง 7 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร คือ University of Oxford ก่อตั้งราวปีค.ศ. 1096 เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัย 38 แห่ง โดยแต่ละวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารงานเป็นของวิทยาลัยนั้นๆเอง ทั้ง university of Oxford และ University of Cambridge มีลักษณะการสอนเป็นเอกลักษณฺ์ของตนเองที่หลายมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ในมหาวิทยาลัยของตนเอง วิธีการนั้น คือ ระบบ Tutor University of Oxford ยังมีพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และมีสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนายกรัฐมนตรี 27 คนของสหราชอาณาจักรที่จบการศึกษาจาก University of Oxford  คลิกอ่านเพิ่มเติมที่ Oxford Colleges […]

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร Read More »