มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน

มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน หนึ่งเว็บไซต์เพื่อการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเรียกขึ้นต้นจำได้ง่ายๆ คือ Study State Name หรือตามด้วยชื่อรัฐ เป็นเว็บไซต์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รัฐนั้นๆว่า มีจุดเด่นอะไร ทำไมรัฐนั้นจึงน่าไปอยู่ น่าไปเรียนหนังสือ หรือไปทำงาน เนื้อหาหลักๆของเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิต การเดินทางและเศรษฐกิจในรัฐนั้นๆ เว็บไซต์ Study State Name มีที่มาจากโครงการ The U.S. International Education Study State Consortia ในปีค.ศ. 1999 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อหนึ่งส่งเสริมความพยายามในระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องอุดมศึกษา สองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาในระดับประเทศ รวมทั้งทำให้การศึกษาของสหรัฐอเมริกาสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค และสามเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจศึกษาที่มาของโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://studyalabama.us/economic-reach/usstudystate/) รายชื่อเว็บไซต์ Study State Name ในปัจจุบันมี 33 เว็บไซต์ ยกเว้นเว็บไซต์ประจำรัฐ …

มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน Read More »