ถ้าวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธ สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้เมื่อไร

นักเรียน นักศึกษาที่ถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งแรก สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้อีก แต่การยื่นขอวีซ่าครั้งใหม่ ผู้ยื่นควรทบทวนก่อนว่า 1. เมื่อตอนสัมภาษณ์รอบแรกนั้น สามารถตอบคำถามกงสุลได้ทุกคำถามหรือไม่ 2. มีคำถามใดที่เราตอบไปแล้วอาจสร้างความไม่มั่นใจให้กงสุลได้ว่า เราตั้งใจไปเรียนแล้วจะกลับประเทศไทย 3. กงสุลขอดูเอกสารใดแล้วเราไม่มีไปให้ดู 4. เราฟังภาษาอังกฤษที่กงสุลถามมาไม่เข้าใจ เลยตอบคำถามผิด สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องนำกลับมาทบทวนดูใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่มั่นใจว่า เราคิดเองถูกหรือผิด ให้ลองเข้าไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ ตามหน่วยงานแนะแนวที่มีชื่อเสียง การลองรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้าง จะทำให้เราเพิ่มความรอบคอบขึ้นในครั้งที่ 2  หรือ อาจทำให้เราคาดคะเนได้ว่า ควรนำเอกสารใดไปเพิ่มอีกบ้าง เพื่อให้กงสุลมั่นใจว่า เราตั้งใจไปเรียนต่อจริง และเมื่อเรียนจบแล้ว จะกลับมาอยูที่ประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้ ได้รู้จักนักศึกษาท่านหนึ่ง ตั้งใจไปเรียนภาษาที่ Los Angeles โดยจะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนได้วีซ่านักเรียน (F-1) แต่ตัวเองไม่ผ่านวีซ่า ได้มีโอกาสคุยกับนักศึกษาท่านนั้น ทราบว่า กงสุลไม่มั่นใจอยู่ 2 ประเด็นคือ ไปพักบ้านญาติ แต่กลับตอบคำถามไม่ได้ว่าญาติทำธุรกิจอะไร อีกประการที่กงสุลสงสัย คือ รายรับผู้ปกครองน้อยเกินกว่า ที่จะส่งนักเรียนเรียนภาษาและเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจได้  จึงแนะนำให้ผู้ปกครองนักศึกษาท่านนั้นทำจดหมายชี้แจงรายรับว่า มีที่มาจาก 2 แหล่ง …

ถ้าวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธ สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้เมื่อไร Read More »