ความแตกต่างระหว่างรหัสพื้นที่ รหัสประเทศ รหัสไปรษณีย์ และรหัสเมือง

ความแตกต่างระหว่างรหัสพื้นที่ รหัสประเทศ รหัสไปรษณีย์ และรหัสเมือง รหัสประเทศ หรือ รหัสพื้นที่ หรือ area code มักใช้หมายถึง รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลักบ้าง 3 หลักบ้าง จากวิกิพิเดียสารานุกรมเสรี  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_country_calling_codes  ได้อธิบายไว้ว่า รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็นโซนๆ ดังนี้คือ โซน 1 : ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ โซน 2 : ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา โซน 3 : ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป(เดิมมีจุดมุ่งหมายให้เป็นรหัสประเทศของสหภาพยุโรป) โซน 4 : ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป โซน 5 : ประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศเม็กซิโก ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โซน 6 : ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแปวิฟิกใต้และโอเชียเนีย โซน 7 : ประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย โซน 8 : ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออก โซน […]

ความแตกต่างระหว่างรหัสพื้นที่ รหัสประเทศ รหัสไปรษณีย์ และรหัสเมือง Read More »