ระบบการรวมมหาวิทยาลัยแบบ U.of Wisconsin System

University of Wisconsin System คือระบบการรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐ (Public University) ในรัฐ Wisconsin และเป็น 1 ในระบบการรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย (Research University) จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยที่เน้นทั้งการสอนและการทำวิจัย (Comprehensive University) อีก 11 แห่ง และ วิทยาลัย 2 ปีหรือ Freshman/Sophomore Campus อีก 13 แห่ง University of Wisconsin-Madison จัดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ (Public University) ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin โดยมี University of Wisconsin-Madison เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของระบบ University of Wisconsin System และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1848 University […]

ระบบการรวมมหาวิทยาลัยแบบ U.of Wisconsin System Read More »