รายชื่อมหาวิทยาลัย MBA Tour 15 กันยายน 2554

นิทรรศการ MBA TOUR กันยายน 2011 ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานแล้ว

นิทรรศการ MBA Tour ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2011 ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. ณ โรงแรมแชงกรีลา 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง หมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมคือ  02-236-7777  หรือผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.thembatour.com/events/bangkok.shtml ได้แล้วนั้น บัดนี้ ทางMBA Tour ได้ประกาศรายชื่อ 14 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานในเว็บไซต์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บางแห่งอาจจะมีปริญญาโทบริหารธุรกิจสอนหลากหลายคุณวุฒิ เช่น MBA, M.S. และอื่นๆ ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างเฉพาะคุณวุฒิ MBA เพื่อประกอบการศึกษาว่า ผู้สมัครควรทำคะแนนการสอบเท่าไรเพื่อให้ถึงเกณฑ์อย่างต่ำที่มหาวิทยาลัยนั้นๆจะรับได้, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมทั้งนานานคำถามที่นักศึกษาผู้สนใจจะสมัคร มักนิยมตั้งคำถามกับมหาวิทยาลัย การได้อ่านรายละเอียดของมหาวิทยาลัยที่จะมาในงานนิทรรศการไปก่อนการชมงาน จะทำให้ผู้สมัครทราบความต้องการของตนว่า ควรไปพบผู้แทนจากสถานศึกษาแห่งใดในวันงานบ้าง Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ MBA TOUR ประจำปี 2011

นิทรรศการ MBA Tour ประจำปี 2011 กำหนดจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขงเขตบางรัก โทรศัพท์หมายเลข 02-236-7777 ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.thembatour.com/events/bangkok.shtml ส่วนรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ทางผู้จัด The MBA Tour จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ 35 วันก่อนหน้ามีงาน แผนที่ตั้งของโรงแรมดูได้ที่เว็บไซต์  http://www.shangri-la.com/en/property/bangkok/shangrila/map หมายเหตุ  MBA TOUR ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยแล้ว ดูรายละเอียดได้ทีที่หัวข้อ ” นิทรรศการ MBA TOUR กันยายน 2011 ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานแล้ว” Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.