มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คืออะไร

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คือ มหาวิทยาลัย 24 แห่งที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในด้านการทำวิจัย การสอน และการเรียน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจและภาครัฐ http://www.russellgroup.ac.uk นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Russell Group จะมีด้วยกันประมาณ 24,00 คน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยประมาณ 6,200 คน อัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยคือ 8:1 รายชื่อมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell ประกอบด้วย 1.   University of Birmingham www.birmingham.ac.uk 2.   University of Bristol www.bristol.ac.uk 3.   University of Cambridge www.cam.ac.uk 4.   Cardiff University www.cardiff.ac.uk 5.   Durham University www.dur.ac.uk 6.   University […]

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คืออะไร Read More »