ชม"มหกรรมการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 25" วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคมนี้อย่างไรให้ได้ประโยชน์เต็มที่

สถาบันการศึกษานานาชาติได้ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมงาน “มหกรรมการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 25”  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.30 น. ที่ The Amari Watergate Hotel ประตูน้ำ ขอแนะนำให้นักศึกษาค้นหา ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบ้างบางส่วนก่อนถึงวันงาน เพื่อจะได้มีแนวทางในการตั้งคำถาม ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคต  เช่น นักศึกษาสนใจเรียนต่อ MBA ลองศึกษาดูว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่มี MBA เปิดสอน มีเกณฑ์การรับบอกไว้ในเว็บไซต์ไหม ถ้าไม่มีจะได้ถามตัวแทนมหาวิทยาลัยในวันงาน หรือ นักศึกษาเกิดความประทับใจอยากไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหนึ่ง จากภาพรวมที่ได้ศึกษาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น นักศึกษาจะได้เดินตรงไปที่บูธของมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบ ก่อนแวะบูธอื่นๆ การเข้าชมงานที่มีมหาวิทยาลัยจำนวนมาก โดยไม่มีการเตรียมการหาข้อมูลล่วงหน้า อาจกลายเป็นได้เอกสารมากมายกลับบ้าน แต่สับสนในข้อมูลที่ได้รับฟังมา ดังนั้น ลองค้นหาความน่าสนใจของมหาวิทยาลัย ที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวจากเว็บไซต์ที่จัดหาไว้ให้ 1.   Academy of Art University  CA Associate, Under, Grad, ESL/Short-term/Summer  www.academyart.edu 2. […]

ชม"มหกรรมการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 25" วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคมนี้อย่างไรให้ได้ประโยชน์เต็มที่ Read More »