วันขอบคุณพระเจ้า คือ วันอะไร Thanksgiving Day

วันขอบคุณพระเจ้า คือ วันอะไร Thanksgiving Day วันขอบคุณพระเจ้า คือ วันอะไร Thanksgiving Day ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน พ.ย. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะค่อยๆเรียนรู้ประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของชาวอเมริกัน คือ วันขอบคุณพระเจ้า ในวันนี้ ถ้าใครได้มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนอเมริกัน จะสังเกตได้ว่า บรรดาสมาชิกในครอบครัวที่แม้จะอยู่ห่างไกลกัน จะเดินทางกลับมาบ้านมารับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข วันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี Thanksgiving มีดังนี้คือ 1. Thanksgiving Day เป็นวันที่คนอเมริกันขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่ดลบันดาลให้ผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอาณานิคมใหม่รอดชีวิตมาได้ ในปัจจุบันวันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี อาหารที่สำคัญในวันนี้ คือ ไก่งวง มันเทศอบ ซ้อสแครนเบอรี่ พายฟักทอง อ่านเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving 2. Black Friday เป็นวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหนึ่งวัน ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาล Shopping ของเทศกาลคริสต์มาส ในวันนี้ […]

วันขอบคุณพระเจ้า คือ วันอะไร Thanksgiving Day Read More »