วันหยุดสำคัญในสหรัฐอเมริกา

วันหยุดสำคัญในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาควรทราบเรื่องวันสำคัญต่างๆในสหรัฐอเมริกาบ้างเล็กน้อย วันหยุดสำคัญในสหรัฐอเมริกานับเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมที่เหมือนหรือต่างจากประเทศไทยได้อย่างหนึ่ง เวลามหาวิทยาลัยมีการหยุดเรียน หรือชักชวนให้ทำกิจกรรมใดในช่วงหยุดเรียน นักศึกษาจะได้เข้าใจความหมายและความสำคัญของวันหยุดนั้นๆ https://www.timeanddate.com/calendar/?year=2010&country=1 วันหยุดสำคัญในสหรัฐอเมริกา เน้นเฉพาะวันหยุดที่เป็นตัวอักษรสีแดง ได้แก่ New Year’s Day : 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการต้อนรับการเข้าสู่วันแรกของปีใหม่ Martin Luther King, Jr.’s Birthday : 18 มกราคม การเฉลิมฉลองจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนมกราคม เพื่อรำลึกถึงมาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ ซึ่งเป็นผู้รวบรวม และเป็นผู่นำการเคลื่อนไหว เรื่องสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1960 Washington’s Birthday หรือ President’s Day : 15 กุมภาพันธ์ การเฉลิมฉลองจะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการระลึกถึง George Washington ผู้บัญชาการกองทัพปฏิวัติ ที่ปลดปล่อยประเทศสหรัฐอเมริกา จากการปกครองของประเทศอังกฤษ และ วอชิงตัน […]

วันหยุดสำคัญในสหรัฐอเมริกา Read More »