แนะนำเอกสารชุด CBP Traveler Entry Forms

แนะนำให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปศึกษาวิธีการกรอกฟอร์ม I-94 และ Custom Declaration Form ได้ที่ http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/travel/clearing/traveler_entry_form/cbp_traveler_brochure.ctt/cbp_traveler_brochure.pdf ฟอร์มทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น เป็นฟอร์มที่แอร์โฮสเตสจะแจกให้บนเครื่องบิน เมื่อการเดินทางใกล้จะถึงจุดหมายเมืองใดเมืองหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น เมือง Port of Entry ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Los Angeles, San Francisco, New York, Boston, Seattle, Atlanta, DC หรือ เมืองอื่นๆ ฟอร์ม I-94 เป็นฟอร์มแจ้งวัตุประสงค์การเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ผู้เดินทางเข้าเมืองเป็นใคร เดินทางมาจากที่ใด จะไปพักที่ไหน ในส่วนท้ายของฟอร์มซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯจะฉีกให้ผู้เดินทางเก็บไว้ในหนังสือเดินทาง และผู้เดินทางสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเดินทางกลับประเทศของตนเอง ณ จุด Check-In กระเป๋าเดินทางและบัตร Boarding Pass ของสายการบินที่ผู้เดินทางเลือกใช้บริการเพื่อเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฟอร์ม I-94 W เป็นฟอร์มที่ผู้เดินทางเข้าเมืองจำนวน 36 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานาน 90 วัน หรือ Visa Waiver Program […]

แนะนำเอกสารชุด CBP Traveler Entry Forms Read More »