ฟอร์มใหม่วีซ่าเข้าอเมริกา DS-160

วีซ่านักเรียน วีซ่านักท่องเที่ยวเข้าอเมริกาได้เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ไม่ใช้แบบฟอร์มเดิม DS-156, DS-157 และ DS-158 ให้ใช้ฟอร์มใหม่      DS-160 ฟอร์มเดียว ดูเพิ่มเติมที่  https://th.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/90/how-to-apply-us-visa.pdf หรือจะเข้าไปดู website หน้าที่มีรายละเอียดการกรอกฟอร์ม DS-160 และรูปถ่ายที่ http://bangkok.usembassy.govniv_visaforms_photoreq.html ก็ได้ รายละเอียดการกรอกข้อความ หรือคำถามที่ถามส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับแบบฟอร์มเก่า ในอดีตเราสามารถกรอกฟอร์มวีซ่าก่อน แล้วค่อยจ่ายค่า SEVIS I-901 FEE หรือจะเลือกทำการนัดหมายก่อน โดยยังไม่ได้กรอกฟอร์มวีซ่าก็ได้ แต่ฟอร์ม DS-160 ในปัจจุบัน จะมีคำถามๆหนึ่งในฟอร์ม DS-160 ว่า ท่านได้ชำระค่า SEVIS I-901 FEE แล้วหรือยัง และต้องนำหมายเลขใน SEVIS I-901 ที่ได้ไปใช้ในการกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160  เมื่อกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 เสร็จเรียบร้อย นักศึกษาจะได้รับ DS-160 […]

ฟอร์มใหม่วีซ่าเข้าอเมริกา DS-160 Read More »