คำแนะนำในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา

หลายคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปลงทะเบียนเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (Fall) หรือเดือนสิงหาคมนี้ มีคำถามในใจว่า ควรถือเงินประเภทใดไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว หากศึกษาจากเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ตอบรับเข้าเรียน จะพบว่า สถานศึกษาอนุญาตให้นำเงินไปจ่ายได้หลายวิธี ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง คือ อ่านข้อมูลจากสถานศึกษาที่ตอบรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยละเอียดว่า สถานศึกษานั้นๆมีทางเลือกในการจ่ายเงินกี่ประเภท และ นักศึกษาหรือผู้ปกครองสะดวกที่จะใช้วิธีการใดมากกว่ากัน บางท่านอาจให้ความสำคัญที่ความรวดเร็วในการได้รับเงิน หรือบางท่านใช้ข้อมูลเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารในประเทศไทย และธนาคารที่อยู่ในต่างประเทศ มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อเงิน โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมักจะกำหนดตัวเลขที่ชัดเจนแน่นอน ในขณะที่ค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่า ต้องมีจำนวนเท่าไรแน่นอน บางมหาวิทยาลัยอาจจะบอกราคามาเป็นราคาเหมาจ่าย เช่น ถ้าลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 9 หน่วยกิต หรือ 12 หน่วยกิตขึ้นไป คิดอัตราค่าเรียนจำนวนนี้ หรือ บางมหาวิทยาลัยอาจจะบอกราคาค่าเล่าเรียนมาเป็นราคาต่อหน่วยกิต เช่น รายวิชาหนึ่งวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนมีจำนวน 3 หน่วยกิต ให้นำ 3 ไปคูณกับราคาค่าเล่าเรียนต่อหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนจะมีตั้งแต่ระดับราคาไม่กี่ร้อยเหรียญ ไปจนถึงระดับราคาเป็นพันเหรียญต่อหนึ่งรายวิชา เว็บไซต์บางมหาวิทยาลัยจะมีตารางการคำนวณค่าเล่าเรียนสำเร็จรูปที่นักศึกษาจะต้องนำไปจ่าย ดังนั้น ในกรณีเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียว เมื่อนักศึกษาทราบราคาค่าเล่าเรียนที่คงที่ ก็สามารถซื้อเงินในรูปตราสารประเภทดราฟท์ สั่งจ่ายชื่อสถานศึกษาตามที่สถานศึกษาแห่งนั้นกำหนดมา หากไม่ทราบชือว่า ต้องเขียนสั่งจ่ายอย่างไร ให้นักศึกษาเขียนอีเมล์ไปสอบถามสถานศึกษานั้นๆได้ ในกรณีจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท […]

คำแนะนำในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา Read More »