บริการส่งเอกสารสมัครเรียนต่ออเมริกาผ่าน ETS My Credentials Vault Service

Education Testing Service หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ETS นั้นคือ หน่วยงานที่จัดสอบ TOEFL, GRE ,SAT และ TOEIC  ตั้งแต่ปีพ.ศ 2542 (ค.ศ 1999) ETS ได้ร่วมมือกับบริษัท Interfolio ทำการจัดระเบียบการส่งเอกสารสมัคร  เพื่อลดกระบวนการซ้ำซ้อนในการส่งเอกสารสมัคร และอำนวยความสะดวกในการจัดส่ง Letter of Recommendation, Transcript, Portfolio และเอกสารสมัครอื่นๆผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง  ผู้สมัครสามารถเข้าไปใช้บริการของ My Credentials Vault ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจวิธีการส่งเอกสารดังกล่าว ให้ผู้เตรียมส่งเอกสารสมัครเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปอ่านสไลด์แนะนำบริการได้ที่  http://www.ets.org/Media/Campaign/12150/tour.html   เว็บไซต์ดังกล่าวจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ในฐานะผู้สมัครเรียนต่อ, ผู้เขียนจดหมาย Recommendation และในฐานะของบัณฑิตวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม บล็อกนี้เพียงแนะนำให้นักศึกษาที่กำลังจะส่งสมัครเรียนต่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงการที่มหาวิทยาลัยต่างๆได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสมัครเรียน นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการสมัครว่า มหาวิทยาลัยต้องการให้ส่งสมัครด้วยวิธีการใด อาทิ ส่งใบสมัครบางส่วนผ่านการดาวน์โหลดและส่งเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น Transcript และ […]

บริการส่งเอกสารสมัครเรียนต่ออเมริกาผ่าน ETS My Credentials Vault Service Read More »