วีซ่าทำงานในอเมริกา

วีซ่าไปทำงานในอเมริกา

วีซ่าไปทำงานในอเมริกา วีซ่าไปทำงานในอเมริกา ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ก็อยากจะมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ต้องการแสดงความเป็นพลเมืองโลก ( Global Citizen) หรือเหตุผลอื่นๆใดก็ตาม เราจะมาดูกันว่า ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องได้รับอนุญาตให้มีวีซ่าประเภทใดกันบ้าง วีซ่าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามลักษณะงานที่เข้าไปทำ ได้แก่ A-3 G-5 B-1 H-1B H-1B1 H-2A H-2B J-1 L O P-1 P-2 P-3 Q-1 เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลหรือความหมายของวีซ่าประเภทต่างๆที่จะเข้าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาทั้ง 14 ประเภท คือ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html  อย่างไรก็ตาม บล็อกนี้อยากเชิญชวนให้ผู้สนใจไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลองศึกษา 2 ประเด็นต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจไปทำงานที่สหรัฐอเมริกา คือ ความหมายของวีซ่าแต่ละประเภท สิทธิต่างๆขณะทีี่ทำงานในสหรัฐอเมริกา ความหมายของวีซ่าประเภทต่างๆ ประเภทวีซ่า ความหมายของวีซ่า A-3 วีซ่าที่ให้แก่นักการทูต B-1 วีซ่าที่ให้แก่ผู้ช่วยทำงานบ้านนักการทูต G5 วีซ่าประเภท G คือวีซ่าที่ให้กับผู้ทำงานองค์กรระหว่างประเทศ วีซ่าประเภท G มีหลายชนิดคือ G-1, G-2, […]

วีซ่าไปทำงานในอเมริกา Read More »