วีดีโอแนะนำการขอวีซ่าไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

นอกจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ ที่มีวีดีโออธิบายการกรอกฟอร์ม DS 160 แล้ว เว็บไซต์ EducationUSA ยังได้นำเสนอวีดีโอเกี่ยวกับการเตรียมตัวขอวีซ่า เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้นใน Youtube อีกด้วย นักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่  www.educationusa.state.gov ถ้าค้นหาไม่พบ จะดูจากรายชื่อเว็บไซต์ที่ให้ไว้ในที่นี้ หรือจะเข้าไปใน www.youtube.com แล้วค้นด้วยคำว่า EducationUSA จะมีหลายหัวข้อให้เลือก บางทีเป็นวีดีโอที่ผลิตโดยหน่วยงานเช่น Fulbright สถานทูตอเมริกาประจำประเทศต่างๆ ในที่นี้จะคัดวีดีโอที่เกี่้ยวกับ การขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาที่ดูน่าสนใจมาให้ลองดูกัน ดังนี้คือ 1. http://www.youtube.com/watch?v=f8y2djJIUgs&feature=youtu.be เป็นวีดีโอผลิตโดย EducationUSA 2. http://www.youtube.com/watch?v=0pp9Pb0-qbw วีดีโอนี้ผลิตโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพเกี่ยวกับการนัดหมายสอบสัมภาษณ์ 3. http://www.youtube.com/watch?v=qd0zMoK1tUQ เป็นวีดีโอของหน่วยงาน Fulbright ในประเทศเบลเยี่ยมอธิบายถึงวีซ่า F, J, M  และเอกสารที่ควรนำไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในวันสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นวีดีโอในตอนท้ายของเรื่อง ที่ระบุเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นสกุลยูโรนักศึกษาไทยไม่ได้ใช้ก็ให้ยึดหลักค่าธรรมเนียมของไทย คือ ไปจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไปรษณีย์ จำนวน 4,200 บาทราคาปัจจุบัน ( ณ เดือนธันวาคม 2553) 4. …

วีดีโอแนะนำการขอวีซ่าไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา Read More »