สถานทูตสหรัฐอเมริกาปรับปรุงหน้าขอวีซ่าให้ใช้ง่ายและสะดวกขึ้น

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ในการขอวีซ่าใหม่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและใช้งานได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ เมื่อเข้าเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกา http://bangkok.usembassy.gov ด้านล่างขวามือจะมีข้อความเขียนไว้ว่า “Planning a trip to the U.S.?” อยู่เหนือคำว่า “VISA” เมื่อคลิกที่คำว่า “VISA” จะพบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทต่างๆ (Types of Non-Immigrant Visa), ขั้นตอนการขอวีซ่า (Application Process), ระยะเวลาการรอสัมภาษณ์วีซ่า (Visa Appointment Wait Time) , การขอวีซ่าจากสถานทูต (Diplomatic Visas) การขอเร่งรัดสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว (Expedited Visa Appointment), คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions), ข้อมูลการติดต่อ(Contact Inf0rmation), วีซ่าถาวร (Immigrant Visas) และเมื่อเลือกหัวข้อขั้นตอนการขอวีซ่า (Application Process) จะแสดงลำดับขั้นตอนก่อน-หลังการขอวีซ่าไว้อย่างชัดเจน ดังนี้คือ 1. ระบุประเภทวีซ่า 2. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า […]

สถานทูตสหรัฐอเมริกาปรับปรุงหน้าขอวีซ่าให้ใช้ง่ายและสะดวกขึ้น Read More »