การสมัครสอบ TOEFL ITP

นักศึกษาบางท่านที่ยังไม่มีความพร้อมจะทำข้อสอบ TOEFL ของจริง เพราะตื่นเต้น ประหม่า หรือกลัวว่าจะทำได้คะแนนไม่ดี ปัจจุบันมีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนักศึกษาอาจลองทำข้อสอบที่มีเนื้อหาข้อสอบ และการจับเวลาเสมือนทำข้อสอบ TOEFL ของจริงได้แล้ว ขอแนะนำให้นักศึกษาลองทำข้อสอบ TOEFL ITP  ซึ่งจะมีการสอบทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของทุกเดือน สถานที่สอบคือ สถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น 6 อาคารมณียา ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท  รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครสอบดูได้ที่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.iiethai.org/web/testing.php?subsection=3 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-652-0653 ต่อ 110 Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

การสมัครสอบ TOEFL ITP Read More »