สมาคมนักเรียนไทยในต่างประเทศ

สมาคมนักศึกษาไทยในต่างประเทศเป็นอีกแหล่งข้อมูล ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับจดหมายตอบรับจากสถานศึกษาในต่างประเทศแล้ว จะสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ได้ นอกเหนือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษา ในบางครั้ง นักศึกษาไทยก็อยากรู้ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่มีเขียนไว้บนหน้าเว็บไซต์  อาทิ เช่น ปัญหาความปลอดภัย การหาที่พักนอกมหาวิทยาลัย ควรเลือกย่านไหนๆน่าอยู่ ไม่มีอันตราย เป็นต้น บางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาไทยสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มจัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ Thai Student Association ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ แต่ในบางครั้ง นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาบางท่าน อาจจะไม่ได้รับข้อมูลมากมายนักจากเว็บไซต์เหล่านั้น เนื่องจากเว็บไซต์นั้นไม่มีการอัพเดทข้อมูล และอื่นๆ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาเหล่านั้นติดภาระกิจเรื่องเรียน จนไม่มีเวลาอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ หรือบางเว็บไซต์ดูเหมือนสร้างแล้วถูกทิ้งไว้ ไม่มีใครสานต่อ ขอแนะนำให้นักศึกษาลองเข้าไปค้นหา ข้อมูลของสมาคมนักเรียนไทยในบางมหาวิทยาลัยได้จากเว็บไซต์ข้างล่างนี้คือ 1.  http://www.kingtranslations.com/tsa-usa.htm 2.  http://www.oocities.com/tsafl/tsa.html 3.  http://en.wikipedia.org/wiki/Thai_Student_Association อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันโซเชียลมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทต่อการติดต่อระหว่างผู้คนเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่า เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทยก็มีการปรับตัวตามกระแส โดยการใช้โซเชียลมีเดีย เข้ามาประชาสัมพันธ์ชีวิตนักศึกษา และกิจกรรมในเมืองนั้นๆเพิ่มขึ้น เช่น Facebook ของนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์คลีย์   http://www.facebook.com/group.php?gid=2229957747 เป็นต้น อนึ่ง เว็บไซต์ที่ชื่อ […]

สมาคมนักเรียนไทยในต่างประเทศ Read More »