สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตราการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สหราชอาณาจักรประกาศยกเลิกมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อกำหนดในการทดสอบทั้งหมดของผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะถูกลบออกไปจากะรบบการตรวจสอบผู้โดยสารขาเช้า แต่ผู้โดยสารขาเข้ายังจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร หรือแบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย แบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) ใช้เพื่อประกอบมาตรการควบคุมด้านสุขภาพ ส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรและยังไม่ได้รับได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะต้องทำการทดสอบก่อนออกเดินทาง การทดสอบ PCR ในวันที่มาถึง หรือก่อนวันที่ 2 หลังจากที่พวกเขามาถึงสหราชอาณาจักร ส่วนเด็กอายุระหว่าง 12-15 ปีที่อยู่ในประเทศอังกฤษและต้องการเดินทางออกจากประเทศอังกฤษจะสามารถพิสูจน์สถานะการฉีดวัคซีน หรือมีหลักฐานการติดเชื้อมาก่อนผ่าน NHS COVID Pass แบบดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนี้สืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการรับวัคซีนบูสเตอร์ และเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนการปิดภาคเรียนช่วงสั้นๆระหว่าเทอมหรือ Half Term ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สหราชอาณาจักรประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรด้วยการถอดถอนข้อจำกัดหลายอย่างในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเวลาตีสี่ของเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หมายความว่าสหราชอาณาจักรจะมีพรมแดนที่นักเดินทางสามารถเดินทางผ่านอย่างเสรีมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป […]

สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตราการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »