สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานก.พ.จัดให้มีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดหาข้อมูลให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลประเภทต่างๆ เริ่มตั้งแต่การสมัคร การติดตามผลการสมัคร การประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดหาที่พัก ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในต่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนพลเรือนในต่างประเทศด้วย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศมีประมาณ 6 แห่ง ดังนี้คือ 1. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา Office of Educational affairs 1906-23rd Street,N.W. Washington D.C 20008 Tel: 202-667-8010 Fax : 202-265-7239 Website : www.oeadc.org Email: [email protected] 2. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ Office of Educational Affairs 28 Princess Gate, London SW7 1PT, United Kingdom Tel : 44 20 7584 4538 Fax : […]

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ Read More »

เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

ขอแนะนำเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ( Office of Educational Affairs , Royal Thai Embassy, Washington DC ) http://www.oeadc.org/index_html2 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับวีซ่าแล้ว กำลังจะเตรียมตัวเดินทาง หรือ นักศึกษาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา เช่น การรักษาสถานภาพนักศึกษา การต่ออายุหนังสือเดินทาง และอื่นๆ น่าจะลองเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้กันดู นอกเหนือไปจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน โดยเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย จะแบ่งหมวดหมู่เรื่องน่ารู้ตามสถานะของนักศึกษา เช่น เป็นนักเรียนทุนและข้าราชการลาศึกษา  หรือนักเรียนทุนส่วนตัว และยังมีเรื่องน่ารู้อื่นๆ เช่น รู้จักไทย รู้จักครองตน รู้จักสนร. และกระดานสนทนา Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top