สิทธิทางกฎหมาย การอยู่ในอเมริกาชั่วคราว

สิทธิทางกฎหมาย การอยู่ในอเมริกาชั่วคราว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผลิตหนังสือเล่มเล็กๆ ที่ระบุสิทธิของผู้ที่เดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา เพื่อทำงานและ/หรือเรียนต่อไว้ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.travel.state.gov/pdf/Pamphlet-Order.pdf โดยถ้าไม่ได้รับสิทธิที่พึงควรได้รับ ผู้ถูกกระทำการละมิดใดๆทางกฏหมายสามารถโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการเอาเปรียบแรงงานได้ที่ 2 หมายเลขดังนี้ คือ 1. โทรศัพท์หมายเลข Hotline ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 1-888-373-7888 2. โทรศัพท์ไปที่หน่วยงานค้ามนุษย์และการเอาเปรียบแรงงาน หมายเลข 1-888-428-7581 ในหนังสือเล่มเล็กหนาประมาณ 12 หน้าระบุว่า ผู้เดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และควรเก็บหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวต่างๆไว้กับตัวตลอดเวลา หากมีการละเมิดสิทธิใดๆ ให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาล และขอความยุติธรรมจากศาลได้ เช่น ถ้าถูกละเมิดสิทธิในการทำงานให้ขอความช่วยเหลือจากสหภาพ แรงงานอพยพ และ/หรือสิทธิจากกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่ายอมรับคำแนะนำทางกฏหมายจากนายจ้าง หรือนายหน้าจัดหางาน ให้ขอคำแนะนำจากทนายความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้ที่เดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาที่ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ คือ ผู้ที่เข้าไปในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท A-3, G-5, B-1, H-1B, H-1B1, H-2A,H-2B, J-1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้กศึกษาที่เข้าไปทำงานในโครงการ Work and Travel น่าจะลองหาอ่านดูเพื่อประโยชน์ของตนเองถ้าถูกใครรังแก จะได้ทราบว่าควรทำอย่างไร ในหน้า […]

สิทธิทางกฎหมาย การอยู่ในอเมริกาชั่วคราว Read More »