หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK คำว่า NCUK คืออะไร NCUK หรือชื่อเต็มๆคือ The Northern Consortium UK ได้เรียกตนเองว่าเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติเข้าถึงระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ยาก กลุ่มมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันตั้ง NCUK ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษมีด้วยกันทั้งหมด 13 แห่ง ต่อมาเหลือ 10 แห่ง เพราะ มหาวิทยาลัย Liverpool ได้ถอนตัวออกไป และในปี 2014 มหาวิทยาลัย University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) ได้รวมกับ Victoria University of Manchester และ University of Manchester เป็น University of Manchester มหาวิทยาลัยทั้ง …

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK Read More »