แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเพื่อเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

เว็บไซต์ที่จะแนะนำเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐต่างๆของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเหมาะกับผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียที่จะทำการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อติดต่อเอง หรือรู้ข้อมูลไว้ก่อนไปพบเอเจนซี่ที่ต้องการให้เป็นตัวแทนในการติดต่อ เว็บไซต์แรกเป็นเว็บไซต์สถานศึกษาในเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ACT Government Education and Training เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย คือ เมืองแคนเบอร์ร่า( Canberra) https://www.education.act.gov.au/ จากเว็บไซต์ เมืองแคนเบอร์ร่าเป็นศูนย์กลางทางการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษาที่มีศักยภาพในการท้าทายนักศึกษาต่างชาติ ให้มุมมองใหม่ๆ และช่วยกำหนดทิศทางในอนาคตให้นักศึกษา แคนเบอร์ราเป็นจุดหมายปลายทางที่ขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยและง่ายต่อการเดินทางด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน และการใช้บริการขนส่งสาธารณะ สองปีสุดท้ายของการศึกษาในเมืองแคนเบอร์ราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่แยกออกไป ซึ่งนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้เรียนอิสระที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงานตามกฎหมายคือ Board of Senior Secondary Studies (BSSS) รับรองหลักสูตรและคุณภาพสำหรับ ACT Senior Secondary Certificate ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เปิดสอนนั้นตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลีย ในเว็บไซต์จะมีรายชื่อโรงเรียนรัฐบาล การจัดหาที่พักกับโฮมสเตย์ การใช้ชีวิต การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษ เช่น Gifted and Talented students เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อผ่านเอเจนซี่ เว็บไซต์จะมีรายชื่อเอเจนซี่ในประเทศของผู้ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเรียงตามตัวอักษรชื่อประเทศตรียมไว้ให้ด้วย รัฐ New South […]

แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเพื่อเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย Read More »