วิธีหาที่ตั้ง ATM ประเภท Cirrus ในต่างประเทศ

วิธีหาที่ตั้งตู้กดเงินสด ATM Cirrus ในต่างประเทศ ใช้หลักการเดียวกันกับ ATM Plus ในต่างประเทศ โดยเข้าไปค้นหาจากเว็บไซต์ http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/atmlocations/index.html หรือ  https://sea.mastercard.com/en-region-sea/consumers/get-support/locate-an-atm.html เมื่อนักศึกษาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ให้ใส่ข้อมูลดังนี้คือ

วิธีหาที่ตั้ง ATM ประเภท Cirrus ในต่างประเทศ Read More »