ห้ามกด Refresh ในหน้าเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

ในการนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาเวลานี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะประสบปัญหาเรื่องคิวนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าแน่น จองคิวนัดสัมภาษณ์ไม่ได้ สถานทูตไม่แสดงวันที่ว่างออกมาให้ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าได้ยืนยันวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า หรือผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถหาวันนัดหมายที่ตรงตามที่ต้องการจะสอบสัมภาษณ์ จำเป็นต้องเลือกวันนัดที่มีเปิดให้จองไปก่อน โดยคาดหวังว่าจะทำการขอเร่งรัดวันนัดสัมภาษณ์ให้เร็วขึ้น(Expedite)ได้ แต่กลับไม่ได้รับ email ที่อนุญาตให้ทำ expedite ได้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่สมัครไปเรียนภาษาอย่างเดียว และให้เวลาในการสมัครและเตรียมตัวขอวีซ่าเพียง 1 1/2 -2 เดือน อาจจะต้องทำการเลื่อนเทอมที่จะไปเรียน เพราะไม่มีวันนัดสัมภาษณ์ว่างเปิดให้จองได้เลย ดังนั้น ผู้ต้องการยื่นขอวีซ่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ผู้จะไปดูงาน ควรเตรียมการวางแผนเสียแต่เนิ่นๆอย่างน้อย 2- 3 เดือนขึ้นไป ในการรอคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจากปฏิทิน ที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์การนัดหมาย http://thailand.us-visaservices.com โดยวันที่จะจองการนัดหมายได้ในปฏิทิน ต้องเป็นวันที่ที่มีสีเขียวระบายอยู่เท่านั้น อนึ่งระหว่างกรอกแบบฟอร์มเพื่อจองวันนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า หากพบประโยคนี้ ” DO NOT REFRESH THE PAGE. Please notes: appointments have not yet been made available for the months beyond […]

ห้ามกด Refresh ในหน้าเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา Read More »